بایگانی‌های صندوق بین المللی پول | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
صندوق بین‌المللی پول  و چشم‌انداز اقتصادی ایران 18 ژوئن 2020

صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌اش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در امسال میلادی را ۳.۵ درصد نسبت به گزارش پیشین خود کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود که در ماه گذشته میلادی منتشر شد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در امسال میلادی را منفی ۹.۵ درصد پیش‌بینی کرده که […]

صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز اقتصادی ایران 15 ژوئن 2020

صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌اش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در امسال میلادی را ۳.۵ درصد نسبت به گزارش پیشین خود کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود که در ماه گذشته میلادی منتشر شد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در امسال میلادی را منفی ۹.۵ درصد پیش‌بینی کرده که […]

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران  ۲۰۱۹ منفی، ۲۰۲۰ مثبت 15 ژوئن 2020

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران ۲۰۱۹ منفی، ۲۰۲۰ مثبت

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را همچنان منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است. تب تورم […]