در حاشیه رزمایش سایبری سازمان بیمه سلامت ایران مهندس محمد هاشمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت اقدامات این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا تاکنون را بدین گونه تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، پوشش بیمه‌ای برای افراد […]

در حاشیه رزمایش سایبری سازمان بیمه سلامت ایران مهندس محمد هاشمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت اقدامات این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا تاکنون را بدین گونه تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، پوشش بیمه‌ای برای افراد فاقد پوشش بیمه روی تخت بیمارستان بود. این در حالی است که در شرایط عادی، بیمه شدن روی تخت بیمارستان انجام نمی‌شود و افراد برای ارزیابی وسع و پوشش بیمه‌ای باید دوره انتظار را بگذرانند. بر اساس مقررات، ارزیابی وسع توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انجام می اعلام نتیجه حداقل یک ماه پس از درخواست متقاضی اعلام خواهد شد، درصورتیکه در دوران شیوع ویروس کرونا و با تعامل انجام شده میان سازمان بیمه سلامت ایران و و زارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی این بازه زمانی به یک روز کاهش پیدا کرد.
به گزارش اقتصادآسیا، وی ادامه داد: در دوران شیوع کرونا در کشور و به جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان این سازمان برخی راهنماهای بالینی مرتبط با خدمات تشخیصی برداشته شد. به طور مثال در مواقع عادی، دوره زمانی برای انجام سی تی اسکن ۱۸۰ روز است، اما نیاز به ارائه این خدمت برای بیماران کرونایی باعث شد که این محدودیت فعلا حذف شود.
هاشمی اظهار کرد: در بخش بستری در بیمارستان‌های دولتی، ۹۰ درصد هزینه‌ها توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود و در بخش سرپایی نیز پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌ها بر عهده بیمه سلامت است.
وی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا، تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه سلامت که برگه سفید داشت و اعتبار آنها پایان یافته بود نیز در دو نوبت انجام شد و سبب شد تا از مراجعه بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان جلوگیری شود که این تدبیر سبب شد تا سازمان بیمه سلامت ایران نقش مهمی را در کنترل و مبارزه با بیماری کرونا ایفا نماید.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سامانه تلفنی ۱۶۶۶ نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور فعال شد تا به سوال‌های بیمه شدگان در زمینه این بیماری پاسخ بدهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، این مشاوره‌های تلفنی سبب کاهش حجم مراجعه مردم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شد و در نتیجه در ایجاد آرامش و کاهش اضطراب بیمه شدگان بسیار موثر بود. در این زمینه ۱۳۰ خط جدید به سامانه ۱۶۶۶ اضافه شد و پرستاران و پزشکان شاغل در سازمان بیمه سلامت ایران در سطح کشور در سه شیفت به سوالات پاسخ دادند. به طور مثال فقط در یکی از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور، بالغ بر ۴۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۶۶۶ داشتیم که توسط همکاران مان در سطح کشور پاسخ داده شد.