ماهنامه  اقتصاد آسیا از سال ۱۳۷۲ با مجوز  شماره  124/5138
از  وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی  فعالیت خود  را  به عنوان دومین
نشریه  اقتصادی کشور در بخش   خصوصی آغاز کرد . این  نشریه در
ابتدا به صورت  هفتگی و با  عنوان اقتصاد خراسان  و آسیای مرکزی
مقارن  با استقلال جمهوری های مشترک المنافع فعالیت خود را ادامه داد.
همچنین اقتصاد آسیا با تاسیس دفتر رسانه ای در جمهوری ترکمنستان
خبرها و تحلیل های اقتصادی گردآوری شده از این جمهوریها را منتشر
نموده که به دلیل  فقدان اطلاعات کافی  مورد  استقبال فعالان اقتصادی
کشور قرار  می گرفت . از سال ۱۳۸۰ با  تمرکز  بر  اقتصاد  منطقه نام این
نشریه به اقتصاد آسیا تغییر یافته که به صورت تحلیلی  و عمدتا  با رویکرد
مناسبات تجارت خارجی ایران منتشر می گردد .در حال حاضر اقتصاد آسیا
تحت نظارت هیات تحریریه با رویکرد تحلیل اقتصادی و چشم انداز آینده
بر بخش های کلان اقتصادی کشور نظیر صنعت ، معدن ، بازرگانی ، گردشگری ، مسکن و  بورس منتشر می شود .