مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی از افزایش ساعات کاری ادارات امورمالیاتی استان خراسان رضوی تا ۱۵ تیرماه سال جاری خبر داد.به گزارش توس اکو، احمدرضا مدبرنیا با اشاره به تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایام […]

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی از افزایش ساعات کاری ادارات امورمالیاتی استان خراسان رضوی تا ۱۵ تیرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش توس اکو، احمدرضا مدبرنیا با اشاره به تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر استان با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و پروتکل های بهداشتی از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ می باشد.