شاخصهاي اقتصادي خراسان رضوي با وجود تداوم تحريمهاي ظالمانه استکبار جهاني، به همت مسوولان اقتصادي، مديران و فعالان بخش خصوصي بهبود يافته است. براساس اين شاخصها، وضعيت توليد، سرمايهگذاري و کسب و کار در خراسان رضوي رو به بهبود گذاشته

شاخصهاي اقتصادي خراسان رضوي با وجود تداوم تحريمهاي ظالمانه استکبار جهاني، به همت مسوولان اقتصادي، مديران و فعالان بخش خصوصي بهبود يافته است.

براساس اين شاخصها، وضعيت توليد، سرمايهگذاري و کسب و کار در خراسان رضوي رو به بهبود گذاشته و اجراي طرح الگويي مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي در اين استان به عنوان يک عامل محرک نقش تشديدکننده در ارتقاي شرايط اقتصادي ايفا کرده است.

طرح مثلث توسعه اقتصادي، فرهنگي خراسان رضوي از يک سال پيش به ابتکار عليرضا رزم حسيني استاندار اين استان با هدف توسعه به ويژه در مناطق کم برخوردار آغاز شده است.

توسعه سرمايه‌گذاري

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي گفت: در اجراي طرح مثلث توسعه اقتصادي تاکنون هزار و ۶۱ تفاهمنامه سرمايه‌گذاري با مبلغ ۱۰۹ هزار و ۱۱۰ ميليارد تومان و اشتغالزايي براي ۱۵۲ هزار و ۱۸۷ نفر در اين استان امضا شده است.

علي رسوليان افزود: در اين حوزه ۷۸۳ هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال تسهيلات ثابت و ۳۰۷ هزار و ۶۳۰ ميليارد ريال آورده نقدي سرمايه‌گذار بوده که نسبت آورده به تسهيلات ۳۹ درصد است.

وي ادامه داد: مشهد با ۲۲٫۵ درصد، قوچان با ۶٫۲ درصد، چناران با ۵٫۷ درصد، فريمان با ۵٫۲ درصد و سرخس با ۵٫۱ درصد بيشترين تعداد تفاهمنامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وي گفت: تا ۲۱ بهمن ماه امسال پيشرفت اجرايي ۱۰۵ پروژه مثلث توسعه اقتصادي در اين استان ۱۰۰ درصد و متوسط پيشرفت فيزيکي کل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ۴۸ درصد بوده است.

رسوليان افزود: سهم سرمايه‌گذاري بخش صنعت از کل تفاهم‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري در طرح مثلث توسعه اقتصادي، فرهنگي ۶۹ درصد و معادل ۴۷۴ تفاهم‌نامه با حجم سرمايه‌گذاري ۷۵۲ هزار و ۳۶۰ ميليارد ريال و اشتغالزايي براي ۵۸ هزار و ۸۰۴ نفر است.

وي ادامه داد: ميانگين پيشرفت طرح‌هاي صنعتي نيز ۵۳ درصد و ميانگين پيشرفت کل تفاهم‌نامه ها ۴۸ درصد است.

وي با اشاره به موانع و مشکلات تفاهم‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: ۲۰ درصد از مجموع مشکلات مربوط به مجوزها، ۶۳ درصد مربوط به تامين مالي و ۱۷ درصد مربوط به امور زيربنايي است که از اين ميزان ۲۲ درصد مشکلات در سطح ملي و ۷۷ درصد در حوزه استاني است.

معاون استاندار خراسان رضوي افزود: از مجموع کل اين پروژه‌ها، ۲۰۰ پروژه با سرمايه‌گذاري ۱۰۳ هزار و ۷۹۳ ميليارد تومان و اشتغالزايي براي ۹۸ هزار و ۷۰۴ نفر جزو پروژه‌هاي داراي اولويت اين استان است.

وي ادامه داد: حجم تسهيلات پرداخت شده توسط بانک‌هاي خراسان رضوي تا پايان آذرماه امسال ۲۶۹ هزار و ۱۳۰ ميليارد ريال بود و در اين مدت پنج هزار و ۷۲۴ فقره تسهيلات براي اشتغالزايي مددجويان کميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي و مشاغل خانگي پرداخت شد.

وي گفت: طي ۹ ماه گذشته ۵۷ هزار و ۵۷ فقره تسهيلات ازدواج با مبلغ ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال توسط بانک‌هاي عامل در اين استان پرداخت شده است.

نرخ تورم و شاخص‌هاي اقتصادي

رسوليان افزود: براساس گزارش مرکز آمار در دي‌ماه امسال نرخ تورم در استان سه دهم درصد بوده که اين ميزان در حوزه روستا يک دهم درصد و در حوزه شهري چهار دهم درصد مي‌باشد.

وي ادامه داد: نرخ تورم ماهانه در آذر ماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۷ درصد کاهش يافته است.

وي گفت: با اقدامات صورت گرفته در خراسان رضوي از ابتداي سال جاري تا دي ماه، نرخ تورم استان کمتر از اين نرخ در کشور بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوي افزود: براساس آمار، در دي ماه امسال نرخ تورم ۱۲ گروه اصلي کالاها و خدمات در استان شامل پوشاک و کفش ۵۶٫۵ درصد، مبلمان و لوازم خانگي ۶۱ درصد، خوراکي و آشاميدني ۵۱٫۷ درصد، تفريح و فرهنگ ۵۵٫۲ درصد، دخانيات ۴۸٫۵ درصد، هتل و رستوران ۵۱ درصد، حمل و نقل ۴۰٫۵ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۴۷٫۸ درصد، آموزش ۲۲٫۲ درصد، بهداشت و درمان ۲۸٫۲ درصد، مسکن آب و برق ۱۴٫۵ درصد و ارتباطات ۱۶٫۷ درصد بوده است.

وي ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادي خراسان رضوي مبتني بر آخرين آمارگيري نيروي کار در پاييز امسال ۵۲٫۴ درصد و نرخ بيکاري استان ۶٫۳ درصد بود که اين استان از نظر نرخ مشارکت اقتصادي رتبه نخست و از نظر کاهش نرخ بيکاري رتبه دوم را در کشور به دست آورد.

وي گفت: نرخ بيکاري مردان خراسان رضوي در پاييز امسال ۵٫۵ درصد و نرخ بيکاري زنان در اين مدت ۸٫۲ درصد بود همچنين نرخ بيکاري روستايي استان به ۱٫۳ درصد و نرخ بيکاري حوزه شهري به ۸٫۲ درصد رسيد.

رسوليان افزود: در پاييز امسال خراسان رضوي در کاهش نرخ بيکاري روستايي رتبه نخست کشور و در کاهش نرخ بيکاري شهري رتبه دوم را به دست آورد، همچنين اين استان طي اين مدت در کاهش نرخ بيکاري مردان رتبه دوم و در کاهش نرخ بيکاري زنان رتبه نخست را در کشور کسب کرد.

وي ادامه داد: اشتغال خالص استان در سال جاري ۱۱۷ هزار و ۸۱۶ نفر است که سهم استان از کشور در اين خصوص ۲۴٫۹ درصد مي‌باشد.

بازرگاني خارجي

وي گفت: خراسان رضوي در ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي با وجود محدوديت‌هاي ناشي از اعمال تحريم به ويژه در بخش بازرگاني خارجي، کارنامه‌ موفق در عرصه واردات و صادرات دارد بطوري که تراز بازرگاني اين استان در حوزه عملکرد و فعاليت‌هاي گمرکي نشانگر روند مثبت و قابل قبول است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي تراز بازرگاني ۹ ماه امسال گمرک اين استان را يک ميليارد و ۶۵ ميليون دلار اعلام کرد و افزود: اين رقم نشانگر عملکرد مثبت است.

وي ادامه داد: ميزان صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوي طي ۹ ماه امسال معادل ۲ هزار و ۶۲۰ تن به ارزش يک ميليارد و ۳۳۵ ميليون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۱ درصد افزايش داشت.

وي گفت: طي ۹ ماه امسال ميزان واردات استان ۲۱۴ هزار تن به ارزش ۲۷۰ ميليون دلار بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۶ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد افزايش داشت.

رسوليان افزود: امسال ۲۲ طرح در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي با مبلغ ۱۴۵٫۴ ميليون دلار و اشتغالزايي براي يکهزار و ۴۳ نفر تصويب شده که ميانگين پيشرفت فيزيکي اين طرح‌ها حدود ۴۸ درصد است.

وي ادامه داد: سهم کشورهاي مختلف از سرمايه‌گذاري خارجي در خراسان رضوي طي سال جاري شامل افغانستان ۶۲٫۵ درصد، عراق ۱۵ درصد، ترکمنستان ۷٫۵ درصد، گرجستان پنج درصد، هندوستان پنج درصد، آلمان ۲٫۵ درصد و امارات متحده عربي ۲٫۵ درصد مي‌باشد.

وي گفت: پس از سفر استاندار خراسان رضوي به تاجيکستان همکاري خوبي بين اين استان و آن کشور آغاز شد که ماحصل اين سفر امضاي ۱۷ قرارداد تجاري با تاجيکستان در هفته گذشته بود.

رشد توليد و وضعيت بازار

معاون استاندار خراسان رضوي افزود: آمارها و دستاوردهاي عملي در عرصه توليد و بازار اين استان از ابتداي امسال تاکنون نيز تصوير مثبت و رو به رشد در اين حوزه نشان مي‌دهد.

وي به سهم ۳۲٫۷ درصدي بخش صنعت و معدن خراسان رضوي از حجم کل مصرف برق اين استان و رشد ۱۱ درصدي آن نسبت به پارسال اشاره کرد و اظهار داشت: در همين مدت حجم مصرف گاز واحدهاي صنعتي و معدني استان نيز ۲۵٫۶ درصد نسبت به پارسال بيشتر شده است.

وي گفت: اين ميزان که افزايش ۱۰ درصدي را نشان مي‌دهد بيانگر رشد و رونق توليد در خراسان رضوي است.

رسوليان افزود: کلينيک صنعت و معدن خراسان رضوي براي عارضه يابي واحدهاي توليدي و کمک به احياي آن از ابتداي امسال تاکنون با بهره‌گيري از ۷۰ مشاور ۵۰۰ واحد توليدي را بررسي کرده که نتيجه فعاليت‌هاي آن منجر به راه‌اندازي مجدد ۱۰۰ واحد و اجراي ۸۵ پروژه شده است.

وي ادامه داد: از ابتداي امسال تاکنون ۳۶۸ هزار و ۷۳۰ بازرسي از بازار استان انجام گرفته که در اين راستا هفت هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال پرونده تخلف تشکيل شده و ۲۶ هزار و ۵۶۵ نفر متخلف شناسايي شده است.

خراسان رضوي با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کيلومترمربع معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستا است.

اين استان همچنين با ۸٫۱ درصد جمعيت کشور ۶ ميليون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعيت در قالب ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد. يک ميليون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعيت خراسان رضوي در روستاهاي اين استان سکونت دارند.

اين استان با دو کشور ترکمنستان و افغانستان هم مرز است و کريدور شمال به جنوب و شرق به غرب در اين استان قرار داشته و به ۸۷ کشور صادرات دارد.

پنج هزار و ۷۲۸ پروانه بهره‌برداري از واحد صنعتي با سرمايه‌گذاري ۲۰ هزار و ۳۳۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان و اشتغالزايي براي ۱۹۹ هزار و ۲۸۰ نفر در خراسان رضوي صادر شده است./ايرنا

  • منبع خبر : ایرنا