• حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سه ماهه نخست ۱۳۹۹ توسط بانک‏ ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۰٫۵ درصدی داشته است.• از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‏ ها در میان بخش ‏های مختلف، بخش خدمات با ۳۳٫۷ درصد بیشترین تسهیلات […]

• حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سه ماهه نخست ۱۳۹۹ توسط بانک‏ ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۰٫۵ درصدی داشته است.
• از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‏ ها در میان بخش ‏های مختلف، بخش خدمات با ۳۳٫۷ درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت نموده است. پس از آن، حدود ۳۲٫۹ درصد از کل تسهیلات بانک ها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و سهم بخش‏ های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک‏ ها به ترتیب حدود ۲۰٫۸ درصد، ۶٫۵ درصد و ۶٫۱ درصد بوده است.
• به طورکلی، در بهار ۱۳۹۹ حدود ۱۴۱ میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش به کلیه بخش ‏های اقتصادی تخصیص داده شده که نسبت به بهار ۱۳۹۸، رقم آن افزایش حدود ۵۹ درصدی داشته است.
• سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‏ها از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، حدود ۳٫۴ واحد درصد افزایش داشته است.
• از مجموع حدود ۱۴۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش، حدود ۴۲ درصد به بخش صنعت و معدن و ۳۴ درصد به بخش خدمات تخصیص داده شده است.
• طی سه ماهه نخست ۱۳۹۹، حدود ۱۴٫۸ درصد از تسهیلات بانک‏ ها و موسسات اعتباری (معادل ۳٫۷ هزار میلیارد تومان) به شرکت‏های دانش بنیان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، تقریباً ۹۵٫۵ درصد رشد داشته است.