مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت، با توجه به تصویب بسته جدید حمایتی مالیاتی در چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، لذا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یکماه و حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری […]

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت، با توجه به تصویب بسته جدید حمایتی مالیاتی در چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، لذا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یکماه و حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری تمدید شد.
احمدرضا مدبرنیا گفت: مودیان محترم می توانند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت www.evat.ir به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

وی در پایان گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ آماده پاسخگویی سئوالات، انتقادات و پیشنهادات مودیان محترم می باشد.