رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید توسعه روستاها و ایجاد اشتغال درآن ها در اولویت معین های اقتصادی قرار گیرد گفت: با کاهش بیکاری، شاهد کاهش معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد وبزهکاری هستیم. به گزارش توس اکو ،علی شریعتی مقدم با حضور در عصرانه کارآفرینی اداره معین […]

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید توسعه روستاها و ایجاد اشتغال درآن ها در اولویت معین های اقتصادی قرار گیرد گفت: با کاهش بیکاری، شاهد کاهش معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد وبزهکاری هستیم.

به گزارش توس اکو ،علی شریعتی مقدم با حضور در عصرانه کارآفرینی اداره معین اقتصادی شهرداری مشهدافزود:این که شهرداری مشهد با ورود به حوزه اقتصاد و قبول کردن مسئولیت معین اقتصادی شهرستان مشهد نشان داده است که برنامه های بلند مدتی را در نظر دارد..
مدیرعالی شرکت بین المللی نوین زعفران گفت: اگر در گذشته به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن توجه می کردیم، امروز با مشکلاتی نظیر افزایش مهاجرت به شهرها و توسعه حاشیه نشینی مواجه نبودیم.
وی افزود: این که شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان عهده دار مسئولیت شده است می تواند کمک زیادی به توسعه اقتصاد و اشتغال به ویژه در روستاها داشته باشد.
شریعتی مقدم در خصوص این که باید توسعه روستاها و ایجاد اشتغال درآن ها در اولویت قرار گیرد، گفت: ایجاد اشتغال در روستاها ارزان تر از شهر است و شهرداری مشهد نیز به عنوان معین اقتصادی شهرستان می تواند برای کاهش حاشیه نشینی از این کار حمایت کند.
وی با اشاره به این که مشهد سالانه میزبان ده ها میلیون زائر است گفت: با توجه به این موضوع، هرچه شهری سالمتر و پویاتر داشته باشیم، بهره آن به همه شهر خواهد رسید.
شریعتی مقدم با بیان این که شهرداری می تواند پنجره توسعه باشد و در حوزه صنایع کوچک و متوسط از کارآفرینان کوچک و خرد حمایت کند، ادامه داد: معین اقتصادی می تواند سرعت کار را به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سایر کشورها شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان کوچک بسیار قدرتمند هستند و شهرداری مشهد نیز می تواند برای حمایت از این حوزه در ارائه مجوز تجارتی موقت تسهیلاتی را در نظر گیرد.
وی ادامه داد: در بیشتر کشورها شهرداری ها از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و مردم برای انجام بسیاری از کارهای خود به شهرداری ها مراجعه می کنند اما در ایران مردم تنها برای بحث ساخت و ساز با شهرداری سروکار دارند و کمتر برای مسائل شهروندی با این ابر سازمان ارتباط برقرار می کنند، بر همین اساس توجه به بحث تولید و ایجاد اشتغال باید از سوی تمامی دستگاه ها حتی شهرداری مشهد مورد توجه قرارگیرد.