معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۱۸۰۶ کیلووات برق خورشیدی در موقوفات و بقاع متبرکه خراسان رضوی تولید می شود.به گزارش اقتتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سعید رضایی در خصوص استفاده از تامین برق از […]

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۱۸۰۶ کیلووات برق خورشیدی در موقوفات و بقاع متبرکه خراسان رضوی تولید می شود.
به گزارش اقتتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سعید رضایی در خصوص استفاده از تامین برق از طریق انرژی خورشیدی بیان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از سال ۹۷ اقدامات اجرایی برای استفاده از نیروگاه های خورشیدی را آغاز کرد.
معاون بهره وری اقتصادی اوقاف خراسان رضوی با بیان اینکه افزود: اداره کل اوقاف خراسان رضوی در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع رایگان و خدادادی و در دسترس و تبدیل آن به انرژی الکتریکی با احداث نیروگاه های خورشیدی در میان ادارات کل اوقاف کشور پیشتاز است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۵ نیروگاه کوچک مقیاس با ظرفیت ۱۸۰۶ کیلووات با هزینه ای حدود ۱۷۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال در بقاع متبرکه و موقوفات خراسان رضوی وارد مدار شده و ۳ نیروگاه با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در دست احداث است.
رضایی تصریح کرد: اراضی وقفی و بقاع متبرکه نیز ظرفیت بهینه ای برای تولید انرژی خورشیدی دارد؛ به همین جهت نیروگاه های خورشیدی در ۲۲ بقعه متبرکه و موقوفه واقع در ۱۰ شهرستان خراسان رضوی ایجاد شده است و باعث ایجاد یک درآمد پایدار شده است.
رضایی با بیان اینکه بخش عمده انرژی و تولید برق کشور با سوخت های فسیلی صورت می گیرد؛ تصریح کرد: سوخت های فسیلی تجدید پذیر نیستند اما خورشید منبعی دائمی است که از نظر آثار زیست محیطی کمترین آسیب را به طبیعت می رساند و انرژی پاک، بی پایان، رایگان و بی خطر است لذا بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته به سمت استفاده از انرژی خورشیدی رفته اند.