نشست تخصصی و راهبری گروه کاری گردشگری با حضور معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تشکیل شد و اهم مشکلات، مسائل و خسارات وارده بر این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی در این جلسه اظهار […]

نشست تخصصی و راهبری گروه کاری گردشگری با حضور معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تشکیل شد و اهم مشکلات، مسائل و خسارات وارده بر این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: یکی از پایه‌های اصلی رونق بخشی به عرصه گردشگری، حمایت اثرگذار از تشکل‌های گردشگری است که فرآیند جذب گردشگران و پشتیبانی از امور گردشگری به عهده آنان است.
محمدصادق براتی همچنین مجموع خسارات وارده بر عرصه گردشگری استان را ۴۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال عنوان کرد که بر ۱۰ حوزه گردشگری تحمیل شده‌ است.
وی در ادامه بیان کرد: مقرر است با تشکیل تیم‌های تخصصی در گروه کاری گردشگری، موضوع تدوین بسته حمایتی از عرصه ۱۰ گانه گردشگری در دستور کار این کمیته تخصصی قرار گیرد.
گفتنی است؛ در این جلسه تخصصی که با هدف اتخاذ راهکارهای پیشنهادی برای نحوه حمایت از حوزه گردشکری شکل گرفت، نمایندگان تشکل‌های گردشگری ضمن ارائه گزارش از خسارات وارده بر صنف مربوطه پیشنهادات خود را برای کاهش آسیب‌های وارده مطرح کردند.