رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به متوسط نرخ مثبت ۳.۷درصدی بهره‌وری در دوسال گذشته گفت: حدود ۷۵درصد از میزان رشد تولید ناخالص داخلی از محل نرخ بهره‌وری بوده است.

میرسامان پیشوایی با اشاره به اهمیت مساله بهره‌وری و نرخ رشد آن در کشور گفت: مساله رشد بهره‌وری موضوع مهمی برای کشور به حساب می‌آید و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است که برای پنج سال آتی، هدف اصلی کشور، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد که به‌عنوان هدف کلی کشور مشخص شده است.وی یکی از شروط مهم هر نظام حکمرانی در حوزه بهره‌وری را خط تنظیم‌گری اجتماعی دانست و اظهار کرد: خط تنظیم‌گری اجتماعی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در افزایش بهره‌وری است و رسانه به‌عنوان یک نهاد بسیار اثرگذار باعث می‌شود آگاهی عمومی در حوزه بهره‌بروی بالا رود. برای مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری در حوزه الگوی مصرف انرژی و آب وجود دارد و تا زمانی که الگوی مناسب مصرف به یک باور عمومی بدل نشود، به هر میزانی که قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود.

در شاخص شدت مصرف انرژی ضعیف هستیم
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه نهادهای زیادی در امر فرهنگ‌سازی و افزایش و توسعه نرخ رشد بهره‌وری در کشور می‌توانند ایفای نقش کنند، خاطرنشان کرد: در خیلی از شاخص‌ها ما از وضعیف خوبی برخوردار نیستیم، به‌عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو کشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم. قطعا بخش قابل توجهی از این مساله نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است که در این زمینه رسانه و نهادهای آموزشی مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توانند نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا کنند. پیشوایی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی بر اساس شاخص بهره‌وری به‌عنوان یک نهضت شکل بگیرد، باید حتما تنظیم‌گری اجتماعی رخ دهد.

۷۵درصد از تولید ناخالص داخلی از محل رشد بهره‌وری
او همچنین به نرخ بهره‌وری کشور اشاره کرد و گفت: شاخصی که بر اساس آن نرخ بهره‌وری در کشور محاسبه می‌شود، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) است و نرخ متوسط رشد کشور در شاخص کل عوامل تولید در دو سال گذشته ۳.۷درصد بوده که متوسط این عدد در دولت قبل منفی ۰.۶درصد بوده است.رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۴.۴درصد بود و از آنجاکه ۳.۷درصد از این رشد در بخش بهره‌وری بوده، بیانگر آن است که بیش از ۷۵درصد از رشد اقتصادی در دو سال گذشته از محل بهره‌وری حاصل شده است. با این حال، دغدغه ما استمرار این موضوع است.

۳۰درصد از رشد اقتصادی ۸درصدی باید از محل بهره‌وری تامین شود
پیشوایی ضمن اشاره به هدف‌گذاری مشخص‌شده برای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تصریح کرد: به‌طور کلی در برنامه‌های توسعه برای رشد اقتصادی رقم ۸درصد در نظر گرفته می‌شود که ۳۰درصد از این میزان باید از محل بهره‌وری باشد که متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهای خوبی در حوزه بهره‌وری اقتصادی نیستیم.

ضرورت حفظ رشد مثبت نرخ بهره‌وری
او افزود: در گذشته نرخ بهره‌وری عدد مناسبی نبود برای مثال در برنامه ششم توسعه میانگین این نرخ تقریبا صفر بوده که اصلا آمار مناسبی نیست. اما امسال طبق محاسبه ۶ماه اول سال (حدود ۳درصد) برآورد ما همچنان مثبت است؛ ولی مهم این است که برای جبران دهه گذشته حداقل تا ۶سال آینده نرخ بهره‌وری مثبت را تا ۳درصد حفظ کنیم. یعنی باید نرخ متوسط رشد ۳درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ کنیم./ایسنا