مدیر عامل گروه شرکت های پدیده از انطباق نظام مالی و رعایت استانداردها در گروه شرکت های پدیده و شفافیت مالی در این هلدینگ بزرگ خبر داد.به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، مهندس ورودی گفت: در راستای سیاست‌های هیات مدیره شرکت توسعه و سایر شرکت […]

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده از انطباق نظام مالی و رعایت استانداردها در گروه شرکت های پدیده و شفافیت مالی در این هلدینگ بزرگ خبر داد.
به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، مهندس ورودی گفت: در راستای سیاست‌های هیات مدیره شرکت توسعه و سایر شرکت های گروه و به منظور شفافیت مالی و ارائه گزارشات مالی منطبق بر آن، انضباط مالی و رعایت استانداردهای مربوطه در دستور کار تمامی امور به ویژه امور مالی گروه شرکت های پدیده قرار گرفت.
وی افزود: نمود عینی بخشی از این اقدامات را می‌توان در گزارش های حسابرسی و بازرسی عملکرد سال ۱۳۹۹ گروه شرکت های پدیده که مجامع آنها نیز مطابق برنامه های زمانبندی در موعد قانونی و مقرر برگزار گردیده مشاهده کرد.
وی از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه در ۱۴ مردادماه جاری با رعایت ضوابط و دستور العمل های سازمان بورس خبر داد و گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته، بندهای حسابرسی که تاثیر قابل توجهی در گزارشات مالی در سنوات گذشته داشت برطرف شد که اثرات آن در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قابل مشاهد می باشد.

مهندس ورودی با تاکید به اینکه گروه شرکت های پدیده بحران های قبلی خود را پشت سر گذاشته و به ثبات مدیریت و تصمیم گیری رسیده است تصریح کرد: برخی آثار و تبعات باقی مانده بحران های شرکت پدیده، با برنامه ریزی های صورت پذیرفته در حال برطرف شدن است.
وی به تسویه بدهی به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله پیمانکاران قبلی پروژه اشاره نمود و گفت: با برگزاری جلسات کمیته وصول مطالبات و تسویه دیون و با اولویت های تعیین شده این مطالبات در حال تسویه بوده و یا در جریان تعیین تکلیف و تسویه می باشد.
مدیر عامل گروه شرکت های پدیده افزود: در این رابطه امکان تهاتر تسویه بدهی ها از طریق ارائه سهام شرکت ابنیه حسب مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت توسعه با شرایط تعیین شده فراهم گردیده است که امید می رود روند تسویه بدهی ها را سرعت بخشد.
وی در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه گفت: با توجه به برخی از بندهای منعکس شده در گزارشات حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۹، مواردی از طرف سازمان بورس اعلام شده است که با صدور گزارشات حسابرسی شرکت توسعه و ابنیه با اخذ نظر بازرس قانونی شرکت توسعه، ابهامات سازمان بورس نیز برطرف می شود.
وی با اعلام اینکه افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره قابلیت تایید شدن از سوی بازرس قانونی را دارد، گفت: امیدواریم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه، نتایج مطلوبی کسب کنیم، ضمن آنکه مصوبه اخیر کمیته فنی سازمان حسابرسی نیز کمک شایانی به تحقق افزایش سرمایه مزبور و آتی خواهد نمود.
مهندس ورودی در زمینه بهره مندی از بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی نیز گفت: علاوه بر اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف، امور مالی شرکت در حال پیگیری های مکرر است.

?به گفته وی از دیگر مباحثی که با جدیت در حال پیگیری است، استقرار سیستم کنترل های داخلی مطلوب می باشد که در این خصوص ظرفیت و توانمندی بالایی در حوزه حسابرسی داخلی فراهم شده و امور مالی همکاری و اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورده است.