ناظر گمرکات استان خراسان رضوی گفت: در پنج ماه گذشته، از خراسان رضوی به ۶۲کشور جهان صادرات انجام گرفته است. ۹۵درصد از ارزش کالای صادراتی این استان در مدت مذکور، متعلق به ۱۱ کشور است. به گزارش اقتصاد آسیا؛ امید جهانخواه در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی عنوان کرد: طی پنج ماهه امسال، در […]

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی گفت: در پنج ماه گذشته، از خراسان رضوی به ۶۲کشور جهان صادرات انجام گرفته است. ۹۵درصد از ارزش کالای صادراتی این استان در مدت مذکور، متعلق به ۱۱ کشور است.

به گزارش اقتصاد آسیا؛ امید جهانخواه در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی عنوان کرد: طی پنج ماهه امسال، در مجموع ۹۶۶هزار تن کالا به ارزش ۵۱۹میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، میزان واردات استان، ۶۳هزار تن به ارزش ۱۴۹میلیون دلار بوده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۴۹درصد کاهش داشت و از نظر ارزشی نیز ۲درصد رشد را تجربه کرد.

جهانخواه خاطر نشان کرد: با توجه به مقایسه آمارهای صادراتی و وارداتی استان، تراز تجاری بازرگانی خارجی گمرکات استان طی این مدت، مثبت و معادل ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.

وی توضیح داد که عمده اقلام صادراتی استان، براساس ارزش زعفران، مقاطع فلزی، پیه صنعتی، پسته، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی و… بوده و در واردات نیز به استناد شاخص ارزش، گوشی تلفن همراه، پنبه و… بیشترین سهم را داشتند.

وی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی خراسان رضوی را ۵۳۷دلار و این شاخص را برای بخش واردات استان، دو هزار و ۳۶۵دلار عنوان کرد.