دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: تاکنون پنج شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ معین‌های اقتصاد مقاومتی داشته‌اند.علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تاکنون پنج شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ معین‌های اقتصاد مقاومتی را داشته‌اند. […]

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: تاکنون پنج شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ معین‌های اقتصاد مقاومتی داشته‌اند.
علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تاکنون پنج شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ معین‌های اقتصاد مقاومتی را داشته‌اند. این ارزیابی و نتایج آن به استناد اطلاعاتی است که در سامانه اقدامات معین‌ها به ثبت رسیده و فرمانداران مربوطه نیز آن را تأیید کرده‌اند.
وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۶۲۴ پروژه کسب و کار توسط ۴۹ معین در ۲۶ شهرستان استان در سامانه ثبت گردیده است.
لبافی به جزئیات بیشتری از این پروژه‌ها اشاره و عنوان کرد: از مجموع ذکر شده، ۱۰۴ پروژه و فعالیت اقتصادی به تأیید فرمانداران نرسیده و به طور مستقیم از کارتابل فرمانداری به معین‌ها عودت داده شده و ۱۱۷ پروژه و فعالیت اقتصادی نیز توسط فرمانداران تأیید گردیده و پس از بررسی توسط گروه کارشناسی نهاد، به دلیل وجود نواقص به فرمانداران بازگردانده شده است.
وی ابراز کرد: ۹۶ فعالیت نیز در حال حاضر توسط فرمانداران تأیید شده و در کارتابل نهاد قرار گرفته است تا بررسی نهایی بر روی آن‌ها انجام بگیرد. نهایتاً ۱۶۵ فعالیت و کسب و کار نیز توسط گروه کارشناسی مذکور، تاییدات لازم را دریافت نموده و به عنوان سابقه معین تعریف شده‌اند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، اضافه کرد: از مجموع ۶۲۴ کسب و کار ثبت شده، ۲۵ درصد در بخش صنعت، ۱۶ درصد بخش خدمات، ۱۴ درصد بخش کشاورزی و ۱۱ درصد در بخش گردشگری و صنایع دستی قرار دارند
وی حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای ۶۲۴ طرح کسب و کار خرد، متوسط و بزرگ را ۳۷۸ میلیارد تومان برآورد کرد و توضیح داد: ۱۶۵ فعالیت خرد و متوسطی که توسط گروه کارشناسی نهاد تأیید شده‌اند، هزار و ۶۰۸ فرصت شغلی را ایجاد خواهند کرد. بر همین اساس تعداد کل فرصت‌های شغلی محقق شده بر اساس اعلام معین‌ها، تأیید فرمانداران و البته بررسی گروه کارشناسی نهاد، ۸۲۴ مورد بوده است.
لبافی ابراز کرد: تاکنون ۸۷ حساب سپرده توسعه روستایی نیز توسط ۱۱ معین در سامانه مذبور ثبت شده که تعداد اعضای آن‌ها ۳ هزار و ۱۹۳ نفر برآورد می‌شود. گفته می‌شود مبلغ کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آن نیز به ۲۹ میلیارد ریال می‌رسد.
وی افزود: از این میان، ۳۳ حساب سپرده روستایی هم به تأیید گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی رسیده که در مجموع یک هزار و ۱۸۸ عضو داشته و مبلغ ۲ هزار و ۸۴۵ میلیون ریال سرمایه‌گذاری برای آن انجام شده است. در کنار آن، ۲۶ حساب توسعه روستایی را نیز فرمانداران تأیید کرده و در مرحله نهایی بررسی‌ها توسط نهاد قرار دارند.