نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور با اشاره به تاثیر کرونا بر فعالیت صنوف و همچنین عملکرد دولت، گفت: امروز نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض زیان اقتصادی جدی هستند به گزارشاقتصاد آسیا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ابراهیم درستی» با اشاره به پیگیری‌ها درباره مشکلات […]

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور با اشاره به تاثیر کرونا بر فعالیت صنوف و همچنین عملکرد دولت، گفت: امروز نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض زیان اقتصادی جدی هستند

به گزارشاقتصاد آسیا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ابراهیم درستی» با اشاره به پیگیری‌ها درباره مشکلات مالیاتی صنوف افزود: با مسوولان مربوطه مذاکره شده تا اجرای ماده ۱۸۶ که براساس آن صنوف تا پیش از تسویه حساب کامل نمی‌توانند پروانه کسب بگیرند، تا پایان شهریورماه به تعویق بیفتد.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی بیان‌داشت: در بعضی از صنوف درآمد اسفند و فروردین‌ماه برابر با یک سال کاری است و امسال که این درآمد (که به نام درآمد شب عید شناخته می‌شود) وجود نداشت، اصناف ضرر اقتصادی زیادی دیده‌ و شغل‌های مختلفی به دلیل آنکه به عنوان شغل‌های پرخطر شناخته می‌شدند، نتوانستند فعالیت کنند و در کرونا آسیب دیدند.

وی گفت: ما پیشنهاد دادیم که نه فقط به مالیات سال ۹۷ آنها اضافه نشود، بلکه کسر شده و برخی صنوف معاف از مالیات شوند.

درستی خاطرنشان‌کرد: به این منظور جدولی از شغل‌های پرخطر و کم‌خطر آماده شده تا مشخص شود که چه شغل‌ها و صنوفی می توانند از مالیات معاف شوند.

وی با بیان اینکه زود است که برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنیم، ادامه‌داد: باید امروز از همه ابزارها همچون فضای مجازی و اینترنت برای کمک به اصناف استفاده کنیم و بسیاری از واحدهای صنفی می‌توانند با استفاده از اینترنت و فروش مجازی درآمد خود را افزایش دهند.