رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه سال ۹۹ تعداد ۷۱۵ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری ۳۵۷۰۵ میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۴۳۴ نفر در استان صادر شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدرضا مس فروش اظهارداشت: طرح های صنعتی صادره استان در این […]

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه سال ۹۹ تعداد ۷۱۵ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری ۳۵۷۰۵ میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۴۳۴ نفر در استان صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدرضا مس فروش اظهارداشت: طرح های صنعتی صادره استان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ سرمایه ۸۱ درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود: در این مدت، بیشترین سهم سرمایه گذاری در طرح های استان خراسان رضوی، مربوط به بخش محصولات فلزی فابریکی بوده که ۵۶۴۱ میلیارد ریال(۱۵٫۷ درصد) از کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.بیشترین اشتغال نیز در بخش مواد و محصولات شیمیایی بوده است که با ۲۳۸۲ نفر، ( ۱۵٫۴ درصد) از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
مس فروش اظهارداشت: در مجوزهای صادره طی سه ماهه سال ۹۹، ۱۰ درصد تعداد طرح ها، ۵ درصد سرمایه گذاری کل کشور و ۱۰ درصد اشتغال طرح های صنعتی کشور مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در استان خراسان رضوی ۴۶۰۴ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۴۷۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۳۴۲۴۵ هزار نفر، فعال می باشد.