مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: مهلت طرح بخشودگی جرائم مالیاتی که در دهه فجر با هدف تکریم مودیان به اجرا درآمد، تا پایان سال جاری تمدید شد.


به گزارش اقتصاد آسیا، احمدرضا مدبرنیا تصریح کرد: بخشودگی جرایم در راستای تکریم مودیان و حمایت از ادامه فعالیت واحدهای کسب وکار در سال کمک به رونق تولید صورت گرفت.
وی بیان کرد تعداد پرشماری از فعالان اقتصادی از مزایای این طرح بهره مند شدند و با توجه به استقبال آنها از این طرح مهلت آن تمدید شد.
وی گفت که اشخاص حقیقی تا ۲میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا ۳میلیارد ریال مشمول بخشودگی جرائم مالیاتی می شوند.
ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند ، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند ، مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود.