تورم سالانه قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه ۴۶.۳ درصدی در پاییز گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم سالانه قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه ۴۶.۳ درصدی در پاییز گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه ۴۶.۳ درصدی در پاییز گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به بخش «فعالیت‌های املاک و مستغلات» با ۲۴.۹ درصد و «اطلاعات و ارتباطات» با ۲۵.۱ درصد و بیشترین آن نیز به ترتیب مربوط به بخش “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا با ۸۴.۳ درصد و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» با ۶۴.۸ درصد است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در این فصل به ۴۵.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل تغییری نداشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، ۴۵.۸ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش «فعالیت‌های املاک و مستغلات» با ۲۵.۲ درصد و «اطلاعات و ارتباطات» با ۲۶.۱ درصد و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» با ۸۱.۵ درصد و «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی» با ۵۸.۷ درصد است.

همچنین تورم فصلی در زمستان گذشته به ۷.۳ درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی ۱۰ درصدی در پاییز ۱۴۰۰ معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» با صفر درصد، «فعالیت‌های بیمه» با ۲.۳ درصد و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» با ۳ درصد است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» با ۱۴ درصد و «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» با ۹.۶ درصد است.