مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، گفت: مودیان محترم با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تمدید ۲ ماهه مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی لذا حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار۱۳۹۹ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت www.evat.ir به سازمان امور […]

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، گفت: مودیان محترم با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تمدید ۲ ماهه مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی لذا حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار۱۳۹۹ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت www.evat.ir به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

احمدرضا مدبرنیا در ادامه بیان کرد: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی در راستای تحقق دولت الکترونیک، تکریم مودیان مالیاتی و اصول اولیه استقرار نظام مالیاتی هوشمند است لذا با توجه به شیوع ویروس کرونا، مودیان محترم جهت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، نیازی به مراجعه به ادارات امور مالیاتی استان ندارند. وی در پایان گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ آماده پاسخگویی سئوالات مودیان محترم و گزارشات فرار مالیاتی می باشد.