رئیس اداره امور حسابرسی مشهد گفت: اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به دریافت حداکثر ۱۵۵ قطعه سکه اقدام نموده اند ، مشمول مالیات مقطوع می باشند. به گزارش اقتصادآسیا، مجتبی مسکنی گفت: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند، […]

رئیس اداره امور حسابرسی مشهد گفت: اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به دریافت حداکثر ۱۵۵ قطعه سکه اقدام نموده اند ، مشمول مالیات مقطوع می باشند.

به گزارش اقتصادآسیا، مجتبی مسکنی گفت: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند، افزود: مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل با توجه به تمدید مهلت قانونی بر مبنای مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا حداکثر تا ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: خریداران می بایست با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند.
مسکنی تاکید کرد: برای آن دسته از مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل ندارند ، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
ایشان همچنین با بیان اینکه خریداران تا ۵ قطعه سکه معاف از پرداخت مالیات بوده اعلام داشت: نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع تعیین گردیده است.
رئیس اداره امور حسابرسی۲۸-۱۹ مشهد در پایان به مودیانی که نسبت به خرید بیش از ۱۵۵ سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده صادره از مراجع به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند یادآور شد: این دسته ازافراد مشمول این دستور العمل نبوده و تنها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۴۰۰ هستند. وی همچنین تصریح کرد: برای آن دسته از مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال جاری ندارند ، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. مجتبی مسکنی در پایان گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ آماده پاسخگویی سئوالات، انتقادات و پیشنهادات مودیان محترم می باشد.