بایگانی‌های آیت الله رئیسی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
رئیس جمهور منتخب اشراف کاملی به مسائل استان دارد 20 ژوئن 2021
قائم مقام ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در خراسان رضوی:

رئیس جمهور منتخب اشراف کاملی به مسائل استان دارد

قائم مقام ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در خراسان رضوی درنشست خبری با اصحاب رسانه خراسان رضوی اظهارداشت: قبل ازعید نوروز بران شدیم تا خمیر مایه های ستادهای مردمی را بریزیم و در حال حاضر در قالب ستادهای مردمی آیت الله رئیسی اعم از کشوری و استانی، شهرستانی،روستایی و محلی فعالیت ها شکل گرفت که […]