بایگانی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خاسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
شرکت‌های حمل‌ونقلی هم قربانی قاچاق می‌شوند 25 ژوئن 2020
رئیس کمیسیون حمل‌و نقل و ترانزیت اتاق مشهد از بعضی نگاه‌های غلط انتقاد کرد:

شرکت‌های حمل‌ونقلی هم قربانی قاچاق می‌شوند

ظرفیت های کشورمان در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت بر کسی پوشیده نیست. اینکه تا چه میزان از این ظرفیت بهره گرفته می شود، جای بحث فراوان دارد اما متاسفانه آن رویه های غلطی که اندک موارد قاچاق در این حوزه را به تهدیدی برای کلیت این صنعت بدل می کنند، سرمایه […]