بایگانی‌های احسان افضل زاده نائینی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
ارز آوری برای کشور با حضور گردشگران سلامت 06 جولای 2022
رییس هیات مدیره مجموعه پرشین هتل:

ارز آوری برای کشور با حضور گردشگران سلامت

رییس هیات مدیره مجموعه پرشین هتل گفت: با حضور گردشگران سلامت و تقویت گردشگری ایران، ارزآوری خوبی برای کشور رقم خواهد آورد؛ در این راستا مجموعه ما در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار گردشگر سلامت به ایران آورد.