بایگانی‌های استراتژی توسعه صنعت | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
ضرورتي ملي يا موضوعي حاشیه‌ای؟ استراتژي توسعه صنعتي 15 ژوئن 2020

ضرورتي ملي يا موضوعي حاشیه‌ای؟ استراتژي توسعه صنعتي

طرح موضوع تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» به سبب تكرار، شايد ديگر كمتر حساسيتي را به‌ویژه در فعالان صنعتي برانگيزد. آن‌هم در شرايط حال حاضر كه همه‌چیز فوري و فوتي و کوتاه‌مدت قلمداد می‌شود و هرروز تعدادي از راهبردهاي صحيح و دستاوردهاي بلندمدت متناسب با توسعه صنعتي رقابتي نيز به كناري نهاده می‌شود و سخن از […]