بایگانی‌های افق بازار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
افق بازار در نیمه دوم ۹۸ 15 ژوئن 2020
مروری بر وضعیت بازار در نیمه اول سال 98 و چشم انداز نیمه دوم سال از منظر هزینه خانوار و سرمایه گذاری

افق بازار در نیمه دوم ۹۸

در آستانه ورود به نیمه دوم سال هستیم و بناست یک چشم انداز از بازارها در نیمه دوم سال ارائه کنیم. قبل از آن بهتر است که نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم که چه فکر می کردیم و چه شد؟! مرور گذشته، چراغ راه آینده است. به این منظور، مطلب تحلیلی دخل و خرج […]