بایگانی‌های اقامت ۲۴ | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
عدم توجه به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان 27 مه 2024
رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان اقامت ۲۴ بیان کرد:

عدم توجه به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان اقامت۲۴ گفت: متأسفانه در سطح عمومی کشور گوش شنوایی برای شنیدن و حل کردن مسائل شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و هیچ دولتی به مسائل و مشکلات ما توجهی نکرد.