بایگانی‌های انتظارات | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
یادداشت / انتظارات اقتصادی   از حاکمیت و  رییس جمهور آینده 01 ژوئن 2021

یادداشت / انتظارات اقتصادی از حاکمیت و رییس جمهور آینده

بی تردید مهمترین اولویت رییس جمهور و دولت آینده موضوع اقتصاد کشور است که از بی توجهی ساختاری از ابتدای انقلاب رنج می برد . هرچند در ۵ سال اخیر با تاسی از شعار سال نیم نگاهی به اقتصاد داشته ایم و مسوولین به ناچار پذیرفته اند اقتصاد نیز یک علم است ، اما این […]