بایگانی‌های انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
موفق به ایجاد مدیریت واحد در گذرگاه های مرزی نشده ایم 15 آگوست 2022
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

موفق به ایجاد مدیریت واحد در گذرگاه های مرزی نشده ایم

به گزارش اقتصادآسیا، محمود امتی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جایگاه انجمن صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل استان اظهار کرد: انجمن صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل خراسان رضوی با حدود ۲۰۰ عضو دارای بیشترین میزان ترانزیت خارجی در کشور است. همچنین انجمن استان در میان کارشناسان و مجامع حمل‌ونقلی رتبه دوم تشکل صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی در […]