بایگانی‌های اهداف راهبردی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
اهداف راهبردی چین از طرح راه ابریشم جدید 15 ژوئن 2020

اهداف راهبردی چین از طرح راه ابریشم جدید

با توجه به طرح «یک کمربند- یک راه»، «بهرام امیر احمدیان» کارشناس ارشد مسائل بین الملل می گوید: چین برای تامین نیازهای جمعیت ۱.۳ میلیاردی خود، نیازمند داشتن برنامه است از جمله برنامه ها و سیاست هایی دولت پکن، راه اندازی طرح یک کمربند، یک راه است.به گزارش گروه تحلیل تفسیر، و پژوهش های خبری […]