بایگانی‌های ایران و ترکیه | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
مروری بر روابط تجاری  ایران و ترکیه با سوریه 12 دسامبر 2021

مروری بر روابط تجاری ایران و ترکیه با سوریه

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه پرداخته که نشان دهنده فاصله قابل توجه آمار صادراتی دو کشور است.