بایگانی‌های بازار کار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
تحلیل بازار کار در تابستان ۱۴۰۱ 28 اکتبر 2022

تحلیل بازار کار در تابستان ۱۴۰۱

پس از تجدیدنظر همه‌جانبه مرکز آمار ایران در آمارگیری اشتغال و بیکاری، از سال ۱۳۸۴، آمارگیری نیروی کار به طور فصلی با روش نمونه‌گیری چرخشی و با هدف دستیابی به شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار و تغییرات آن در سطح کل کشور و استان‌ها اجرا شد. از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع نمونه‌گیری دسترسی به آمارهای جریان نیروی کار و امکان تحلیل‌های جدید است.