بایگانی‌های بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
تثبیت ۴۰۰۰ شغل در طول یک سال گذشته با فعالیت‌های انجام شده در بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی 30 دسامبر 2021
مسئول سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن خراسان رضوی:

تثبیت ۴۰۰۰ شغل در طول یک سال گذشته با فعالیت‌های انجام شده در بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: طی چند سال گذشته با ورود جدی  به حوزه مانع‌یابی و مانع‌زدایی از صنایع، ۱۴۰۰ مانع شناسایی و برای آن‌ مصوبه تصویب شده است‌. علاوه بر این در طول یک سال گذشته با فعالیت‌های انجام شده ۴۰۰۰ شغل تثبیت و یا ایجاد شده و امید است تا انتهای سال این تعداد شغل به ۸۰۰۰ مورد برسد.