بایگانی‌های بهبود مستمر | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار 15 ژوئن 2020

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران […]

شکست  قانون بهبود کسب‌ وکار 15 ژوئن 2020

شکست قانون بهبود کسب‌ وکار

قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان […]