بایگانی‌های تحریم ها | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
سرمایه گذاری های جدید در بحران موجود 15 ژوئن 2020
یادداشت

سرمایه گذاری های جدید در بحران موجود

هر چند سرمایه گذاری در تولید در سال های اخیر بویژه از زمان تشدید تحریم ها امری خطیر و پر ریسک تلقی شده تا جایی که با تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و یا کاهش نیروی انسانی، این واحدها، آژیر خطر برای تولید کشور به صدا آمده اما نباید فراموش کرد کاهش ارزش پول ملی […]

فرصـت طلایی عراق در دوره تحریم‌ها 15 ژوئن 2020

فرصـت طلایی عراق در دوره تحریم‌ها

در محاسبات اقتصادی، سیاسی ودر جلسه هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منیتی اصولا تمام کشورهای همسایه حائز اهمیت هستند. در این بین اما عراق به چندین دلیل عمده جایگاه ویژه‌ای برای ایران دارد.ایران در بین همسایگانش با دارا بودن حدود ۱۶۰۹ کیلومتر مرز مشترک( ۱۲۵۸ کیلومتر مرز زمینی و حدود […]