بایگانی‌های تحقیق و توسعه | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
نگاهی به فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان 21 جولای 2022

نگاهی به فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان

حسین کوه زاد لزوم و تاثیر انکارناپذیر تحقیق و پژوهش در ارتقا و توسعه اقتصادی در کشور و توجه کشورهای درحال توسعه به انجام این امر در زمینه‌های مختلف، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند آمارهای حوزه علم، فناوری و نوآوری هستند و برای دستیابی به این آمار جهت ارزیابی عملکرد و دسترسی […]