بایگانی‌های تحول | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
ایران و تاجیکستان آغاز  دور جدید تحول در مناسبات دوستانه 15 ژوئن 2020

ایران و تاجیکستان آغاز دور جدید تحول در مناسبات دوستانه

مقدمه:پس از امضاء یاداشت تفاهم بین ایران و تاجیکستان که در جریان سفر “سراج الدین مهرالدین” وزیر امورخارجه تاجیکستان به تهران در یازدهم خرداد ۱۳۹۸ امضاء شد ، گشایش قابل توجه ای در مناسبات سرد پس از حدود چهار سال بوجود آمد. در نوشته پیش رو به بررسی و تحلیل ابعاد این تحول بویژه بعد […]