بایگانی‌های تصمیم سازان | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
روایت عدم اهلیت تصمیم‌سازان 27 فوریه 2021
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه تشریح کرد:

روایت عدم اهلیت تصمیم‌سازان

چیزی تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نمانده و دولت دوازدهم باید در مدت باقیمانده فعالیتش لایحه این برنامه را تدوین کند. هر چند به نظر برخی کارشناسان با توجه به لزوم آسیب شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت آن برای تدوین لایحه برنامه هفتم، احتمال اینکه دولت بتواند در این […]