بایگانی‌های توسعه صادرات | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
بودجه و بخش خصوصی 14 ژانویه 2022
اهم رویکردهای سند مالی دولت برای سال آینده بررسی شد

بودجه و بخش خصوصی

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱، شامل منابع عمومی (۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان) و درآمد اختصاصی (۱۳۳ هزار میلیارد تومان) می‌شود. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این گزارش منابع و مصارف عمومی این لایحه را به تفکیک اجزای اصلی مورد بررسی قرار داده و در موارد لازم با بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ و […]