بایگانی‌های تولید ملی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
قرائت گزارش عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس 15 ژوئن 2020

قرائت گزارش عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس قرائت شد که بر این اساس، ایران در انجام کسب و کار با ۴ رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با […]

۹ مانع اصلی برای رونق تولید ملی 15 ژوئن 2020

۹ مانع اصلی برای رونق تولید ملی

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در زمینه‌ی اقتصادی تاکنون مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، موضوع «حمایت از تولید ملی» است. ایشان در روز اول سال ۱۳۹۴ و همچنین در دیدار با کارگران، ضمن برشمردن برخی از موانع پیش روی بخش تولید، همگان را موظف به تقویت تولید ملی و از میان برداشتن […]