بایگانی‌های جذب سرمایه گذاری خارجی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
یادداشت/ جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند عزم است نه دعوتنامه 10 جولای 2021

یادداشت/ جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند عزم است نه دعوتنامه

هرچند به نظر می رسد سرمایه گذاری خارجی در ایران به دلیل تحریم ها و وضعیت بی ثباتی اقتصاد کشور ناچیز باشد...