بایگانی‌های جعفر فرشچی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
استقرار ۶۰ واحد دانش بنیان و فناور در شهرک ها و نواحی صنعتی 17 آگوست 2022

استقرار ۶۰ واحد دانش بنیان و فناور در شهرک ها و نواحی صنعتی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: ۶۰ واحد دانش بنیان و فناور در شهرک ها و نواحی صنعتی از مجموع ۳۸۰ واحد دانش بنیان و فناور موجود در خراسان رضوی مستقر هستند.