بایگانی‌های جهش | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
جهش ۷پله‌ای  در رتبه فضای کسب و کار  خراسان رضوی 27 فوریه 2021

جهش ۷پله‌ای در رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و […]