بایگانی‌های حسین کو ه زاد | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
اهمیت سرمايه‌گذاري خارجي  در توسعه اقتصادي 14 جولای 2022

اهمیت سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه اقتصادي

حسین کوه زاد- سردبیر یکی از راه‌های مناسب جهت پیمودن مسیر توسعه و رشد، جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی کشور‌ها با یکدیگر ، استفاده از دانش فنی و توانایی‌های مالی کشورهای خارجی است. این امر می‌تواند از طریق ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق یابد. استفاده از این ابزار نه تنها برای کشورهای در حال توسعه […]

الزامات بهبود روابط اقتصادی با همسایگان 12 دسامبر 2021

الزامات بهبود روابط اقتصادی با همسایگان

روابط ایران با کشورهای منطقه رو به توسعه است و اجلاس‌های شانگهای و اکو به افزایش مناسبات کمک کرده است.