بایگانی‌های خاورمیانه | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نمی‌آیند ریسک‌های خاورمیانه‌ای در سال ۲۰۲۰ کدامند؟ 18 ژوئن 2020

سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نمی‌آیند ریسک‌های خاورمیانه‌ای در سال ۲۰۲۰ کدامند؟

احتمال درگیری میان کشورهای خلیج‌فارس وجود دارد. احتمالی که باعث شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یک تجدیدنظر استراتژیک انجام دهند.اگر سال ۲۰۱۹، سالی بود که بازارهای خاورمیانه پشت سر هم در آن دچار مشکل می‌شدند، سال ۲۰۲۰ آزمایش خواهد کرد که آیا پول خارجی این وضعیت را تغییر می‌دهد یا خیر. سال جاری، ۵ اقتصاد خلیج‌فارس […]