بایگانی‌های خدمات فنی، مهندسی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی مزیتی کمتر استفاده شده 03 آگوست 2020

صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی مزیتی کمتر استفاده شده

توانمندی خراسان رضوی در صدور خدمات فنی و مهندسی در حالی است که کاهش بیکاری و افزایش اشتغال دغدغه‌ اصلی مسوولان و نیاز فوری اقتصاد امروز کشور است. مدیران ذیربط در همه جای دنیا زمانی که نمی‌توانند پاسخگوی مازاد عرضه نیروی کار در داخل کشور باشند “اعزام نیروی کار به کشورهای متقاضی به شکل مستقیم […]