بایگانی‌های خط راه آهن خواف - هرات | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
رونق ترانزیت ایران و افغانستان، دستاورد خط ریلی خواف – هرات 08 دسامبر 2020

رونق ترانزیت ایران و افغانستان، دستاورد خط ریلی خواف – هرات

خط راه آهن خواف – هرات یکی از طرحهای مهم در سطح ملی و منطقه ای و بسترساز تقویت جایگاه ترانزیت و توسعه مراودات بین ایران و افغانستان است. اتصال ریلی خواف به هرات در کنار ساخت راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد در مسیر کریدور جنوب به شمال، نویدبخش توسعه و رونق اقتصادی منطقه […]