بایگانی‌های دکتر سلجوقی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
۹۰ رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 25 ژوئن 2022
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی خبرداد:

۹۰ رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی گفت: این دانشگاه برای نیل به اهداف تعیین شده امسال  90 کد رشته محل جدید را برای اولین بار در پذیرش جاری اجرا خواهد کرد تا علاقمندان بتوانند در زمینه ها و رشته های مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهند.