بایگانی‌های دیپلماسی اقتصادی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
نگاهی به دیپلماسی اقتصادی- تجاری ایران و پاکستان 18 ژوئن 2020

نگاهی به دیپلماسی اقتصادی- تجاری ایران و پاکستان

مقدمهبا توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای صادرات کالا و خدمات بسیار موثر است؛ از این روی، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات کالا، منافع متقابلی را برای ایران و فعالان اقتصادی بین‌الملل به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، توجه به بازار مصرف کشورهای […]