بایگانی‌های رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
استعلام صورت‌حساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت معیار پرداخت تسهیلات است 28 فوریه 2022
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

استعلام صورت‌حساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت معیار پرداخت تسهیلات است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی استعلام کلیه عقودی که نیاز به ارائه فاکتور دارد، در بستر سامانه جامع تجارت صورت خواهد گرفت. بر این اساس بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و تجاری موظف به ثبت فاکتورها در سامانه جامع تجارت هستند.