بایگانی‌های رشد اقتصادی ایران | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران  ۲۰۱۹ منفی، ۲۰۲۰ مثبت 15 ژوئن 2020

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران ۲۰۱۹ منفی، ۲۰۲۰ مثبت

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را همچنان منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است. تب تورم […]